Frank Events OÜ Privaatsuspoliitika sätestab reeglid isikuandmete säilitamiseks, kogumiseks ja töötlemiseks, juhul, kui kasutatakse Frank Events OÜ (kaasa arvatud Seiklusfirma 360 KRAADI) teenuseid.

* Privaatsuspoliitka on mõeldud turvalisuse ja isikuandmete kaitse tagamiseks Klientidele, et kaitsta neid ebaseadusliku isikuandmete kasutamise eest.

* Klient kinnitab 360ee.getlocal.travel lehe kasutamisega, et nõustub käesolevate Privaatsustingimustega ja annab nõusoleku enda isikuandete töötlemiseks. Iga uus klient, kes esmakordselt sõlmib Seiklusfirma 360 KRAADI e-poes müügitehingu, annab kinnituse isikuandmete töötlemise nõusoleku kohta.

* Kliendil on võimalik Seiklusfirma 360 KRAADI e-poe lehel ost sooritada ilma registreerimata. Ilma registreerimata ostu puhul on Klient kohustatud Müüjale avaldama järgmised isikuandmed: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber (pole kohustuslik), e-postiaadress. Klient on vastutav enda poolt avaldatud isikuandmete õigsuse eest.  

* Müüjal on vaja koguda Kliendi alljärgnevaid isikuandmeid järgnevalt nimetatud eesmärgil:

     * * E-posti aadress – vajalik Kliendile tellimusekinnituse saatmiseks; Kasutamistingimustes ettenähtud juhtudel Kliendiga ühenduse võtmiseks; Kliendi nõusolekul otseturunduspakkumiste edastamiseks.

     * * Telefoni number – Kliendiga ühenduse võtmiseks seiklusmängus võimalike tehniliste probleemide lahendamise korral.

ISIKUANDMETE SÄILITAMISE JA KASUTAMISE KORD

* Müüja kinnitab, et Kliendi isikuandmed on olulised selleks, et Kliendil oleks võimalik kasutada Seiklusfirma 360 KRAADI teenuseid.

Müüja kasutab Kliendi isikuandmeid teenuste osutamiseks, Kliendiga suhtlemiseks ning kvaliteedi analüüsiks.  Isikuandmeid säilitatakse ühe kalendriaasta alates hetkest, mil andmed Müüjale esitatakse.

* Kliendile kehtivad järgmised õigused:

     * * esitada kirjalik taotlus Müüjale, et Müüja tutvustaks Kliendile tema kohta seni kogutud isikuandmeid. Teave edastatakse Kliendi e-postiaadressile;

    * * esitada Müüjale kirjalik taotlus, et saada teavet oma isikuandmete kogumise kohta ning uurimaks, mille jaoks neid töödeldakse ning kellele on tema andmed esitatud viimase aasta jooksul. Teave esitatakse Kliendile e-posti teel;

     * * esitada Müüjale taotlus e-posti teel info@360.ee, et peatada isikuandmete töötlemine, kui isikuandmete töötlemisel on eiratud Privaatsuspoliitikas ja Eesti Vabariigis seadustes sätestatud tingimusi;

     * * mitte nõustuda Privaatsuspoliitikas ette nähtud isikuandmete töötlemisega. Sel juhul ei ole Kliendil võimalik soetada Seiklusfirma 360 KRAADI e-poe lehelt ka seiklusmänge ning matku.